ANBI

De Stichting Vogelopvang Utrecht is een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

14-02-2019

Stichting Vogelopvang Utrecht
Rotsoord 24a
3523CL Utrecht
RISN: 8041 104682

Bestuursleden:
Al onze bestuursleden werken onbezoldigd: zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het Bestuur bestond in 2018 uit de volgende leden:
R.A. (Remko) Kundersma, voorzitter
R. (René) Teijema, secretaris / penninmeester
J. (Jaap) van Dijk, algemeen bestuurslid
W.A.G. (Ineke) Kok – Kok, algemeen bestuurslid
M. (Marieke) van Biemen – Bakker, algemeen bestuurslid