Project Nieuwbouw


De vogelopvang moet verhuizen!

De vogelopvang in Utrecht werd in 1988 opgericht in de Utrechtse wijk Hoograven. Al meer dan 25 jaar is de opvang een veilige haven voor wilde inheemse vogels die gewond of ziek zijn. De vogels worden verzorgd tot we ze weer gezond kunnen loslaten in de vrije natuur.
 

In 2015 ving de vogelopvang meer dan 3500 vogels op. Dat is bijna 10% meer dan het jaar ervoor. Het ruimtegebrek wordt daardoor nijpend. De huidige locatie in Hoograven is verouderd en niet meer toereikend om de vogels de zorg te geven die zij nodig hebben. Veel is aan vervanging toe. Functies die eigenlijk gescheiden moeten zijn, zitten noodgedwongen bij elkaar in dezelfde ruimte. Hierdoor kunnen we vogels geen optimale huisvesting bieden. Vooral voor roofvogels, watervogels en jonge vogels hebben we geen goede faciliteiten. Vaak kiezen we er daarom voor om vogels over te brengen naar een andere opvang. Dat is zonde, want het transporteren levert stress op, en het liefst willen wij vogels uit Utrecht weer in hun eigen omgeving terugplaatsen.
 

De enige echte oplossing is verhuizen naar een nieuwe locatie.

 
Ondanks het gebrek aan ruimte en faciliteiten en het groeide aantal vogels, heeft de vogelopvang ieder jaar weer betere resultaten, waar we erg trots op zijn. Dit komt door de toenemende kennis en ervaring, en doordat we voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden tot verbetering. We zijn er daarom van overtuigd dat verhuizing naar een nieuwe locatie de laatste stap is naar een optimale vogelopvang met een ervaren en toegewijd team, en passende zorg voor alle vogels.

 

Binnen de opvang zijn we al een tijd enthousiast aan de slag met het ‘project nieuwbouw’.

Aan visie en motivatie is geen gebrek. Er is geïnvesteerd in een architect waardoor we goed weten hoe de nieuwe opvang eruit moet zien, en ook de vrijwilligers denken graag mee. De vogelopvang investeert uit het eigen vermogen in de nieuwbouw, en zoekt verder steun van donateurs, gemeenten, bedrijven en fondsen.

Subsidie, crowdfunding, giften… Alle zeilen worden bijgezet om de nieuwbouw mogelijk te maken. Helpt u ook een handje?

 

10 wensen voor de nieuwe opvang

  1. Meer ruimte om een grotere variëteit aan hokken te bieden en zo een goede verzorging te garanderen
  2. De mogelijkheid om jonge vogels te laten uitwennen in de buurt van de opvang, waardoor de overgang naar de vrije natuur niet zo groot is.
  3. De mogelijkheid om vogels direct bij de opvang te kunnen uitzetten, waardoor de stres van vangen en transporteren wordt voorkomen.
  4. Een goede, natuurlijke vijver voor watervogels, waar zij indien nodig voor langere tijd kunnen verblijven.
  5. De mogelijkheid om roofvogels in de eigen opvang te verzorgen en terug te plaatsen in de regio zelf.
  6. De juiste materialen die eenvoudig schoon te houden zijn, voor een goede hygiëne.
  7. Ruimte om functies gescheiden te houden, zodat bijvoorbeeld jonge vogels niet bij volwassen, zieke vogels zitten.
  8. Betere werkomstandigheden realiseren voor de vrijwilligers, en zorgen dat zij trots kunnen zijn op hun opvang.
  9. Een grotere educatieve functie vervullen, bezoekers kunnen ontvangen en de buurt kunnen voorlichten over wilde vogels.
  10. Een ruimte voor opvang van pluimvee en tropische vogels, die op de huidige opvang noodgedwongen worden afgewezen.

 

Bouwplannen

De vogelopvang heeft gesprekken gevoerd met diverse gemeenten in de zoektocht naar een nieuwe locatie. Momenteel is er zicht op een prachtige locatie in Nieuwegein. De vogelopvang wil erg graag van dit terrein gebruik maken.

De vogelopvang streeft ernaar om de huidige situatie op het terrein niet te verstoren. Zo wordt slechts een klein deel van het terrein bebouwd, en blijft het terrein gewoon toegankelijk voor de buurtbewoners die er willen wandelen.

U kunt hier onze bouwtekeningen bekijken.

Momenteel zijn we druk bezig met de diverse onderzoeken, waaronder het flora-fauna onderzoek en het bodemonderzoek, en de diverse vergunningen, waaronder de omgevingsvergunning.

 

Wilt u meer weten?

Is uw interesse gewekt en wilt u graag meer informatie? U kunt voor al uw vragen contact opnemen met onze projectleider Remko Kundersma.