Vacature manager/beheerder Vogelopvang Utrecht

Vacature manager/beheerder Vogelopvang Utrecht

 Stichting Vogelopvang Utrecht is een zelfstandige stichting die zich bezighoudt met de opvang van in het wild levende vogels door het bieden van dieren(nood)hulp. De opvang is gericht op het rehabiliteren van vogels in nood en de terugplaatsing in de natuurlijke leefomgeving van deze dieren. Dankzij de inzet van vrijwilligers en ondersteuning door gemeenten, provincie en donateurs wordt het werk van de Vogelopvang Utrecht mogelijk gemaakt.

Ter ondersteuning van haar werkzaamheden, is de Stichting Vogelopvang Utrecht op zoek naar een:

Manager/beheerder (40 uur per week)
Standplaats Utrecht

Wat houdt de functie in?
De manager/beheerder is verantwoordelijk voor een goed functionerende vogelopvang, is aanspreekpunt voor het bestuur en legt verantwoording af aan het bestuur. Hij/zij signaleert tijdig mogelijke knelpunten aan het bestuur. De manager/beheerder geeft leiding aan de dagelijkse operatie van de opvang. De focus van deze functie zal gericht zijn op het faciliteren van de verschillende processen binnen de opvang zodat deze goed verlopen en voldoen aan de afspraken die zijn vastgelegd in de protocollen voor het geven van dieren(nood)hulp. Het overgrote deel van de werkzaamheden voor de opvang van vogels wordt uitgevoerd door vrijwillige medewerkers. Het werven, inwerken en opleiden van deze medewerkers beslaat een groot deel van de werkzaamheden. Daarnaast is het ook belangrijk om contact te houden met spelers buiten de opvang zoals contractpartners, dierenambulances, overheden en ondersteunende fondsen. Dit laatste valt onder noemer marketing en communicatie van de vogelopvang.

 

Verantwoordelijkheden

 • Leidinggeven aan de organisatie van de vogelopvang Utrecht
 • Opstellen jaarplan en doen uitvoeren hiervan binnen de goedgekeurde budgetten
 • Een goede personele bezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief
 • Adequate aansturing van de (vrijwillige) medewerkers
 • Zakelijk beheer, coördinatie van het onderhoud gebouwen, ICT, administratieve processen
 • Goede en tijdige communicatie met het bestuur over zijn/haar takenpakket, personele aangelegenheden
 • Kwartaalrapportages (doen) opstellen

Bevoegdheden
De manager/beheerder heeft de bevoegdheid om zelfstandig te beslissingen te nemen binnen hetgeen is afgesproken met het bestuur in het jaarplan en het geaccordeerde budget.

Kerntaken

 • Zorgen voor goede personele bezetting
 • Aansturen assistenten en vrijwilligers
 • Houden van werkoverleg zowel individueel als in teamverband
 • Uitvoeren van de jaarlijkse gesprekscyclus met alle (vrijwillige) medewerkers waar hij/zij leiding aan geeft
 • Toezien op uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid
 • Coördinatie opleidingsplan voor (vrijwillige) medewerkers
 • Aansturen van een goede onderlinge samenwerking en stimuleren van teamgeest
 • Coördineren en aansturen van marketing en communicatieactiviteiten
 • Zorg dragen voor adequaat zakelijk beheer en onderhoud
 • Zorg dragen voor/coördineren van efficiënte en effectieve administratieve processen en IT-organisatie
 • Doen opstellen van protocollen en procedures in het kader van wettelijke voorschriften en regelingen.

Opleiding
Relevante mbo-/hbo-opleiding
Werk en denk ervaring op Hbo-niveau
Kennis van relevante wet- en regelgeving
In bezit van bewijs vakbekwaamheid Vogels of bereid deze voor 1 juli 2020 te halen 

Ervaring
Ruime relevante en succesvolle werkervaring in soortgelijke functie, ervaring met het leidinggeven aan vrijwillige medewerkers

Competentie
Mens en taakgericht leiderschap
Visie
Communicatie
Samenwerken
Klantgerichtheid
Initiatief
Resultaatgerichtheid
Probleemanalyse

Wat biedt de Stichting Vogelopvang Utrecht?
De Vogelopvang Utrecht waardeert deze zelfstandige en verantwoordelijke functie met salaris van € 2.750, – tot € 3.350, – per maand (gebaseerd op een 40-urige werkweek) afhankelijk van relevante werkervaring. We bieden een aantrekkelijk pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met daarna de mogelijkheid voor een overeenkomst met onbepaalde tijd.

Meer informatie of direct solliciteren?
Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Jaap van Dijk of Ineke Kok, deze bestuursleden zijn te bereiken via e-mail aan bestuur@vogelopvangutrecht.nl .

Je schriftelijke sollicitatie met je C.V. ontvangen wij graag vóór 15 februari 2020 per e-mail aan bestuur@vogelopvangutrecht.nl o.v.v. sollicitatie manager/beheerder.