Word donateur

Stichting Vogelopvang Utrecht heeft momenteel ongeveer 350 donateurs. Dit zijn mensen die de Vogelopvang een warm hart toedragen. Voor ieder gewenst bedrag kunt u donateur worden van de Vogelopvang. Het bedrag wordt jaarlijks afgeschreven van uw rekening. Donateurs ontvangen onze nieuwsbrief met informatie over het reilen en zeilen van de Vogelopvang en leuke wetenswaardigheden over vogels en hun leefwijzen. Wilt u donateur worden? Vul dan het contactformulier hieronder in.

Een eenmalige donatie is uiteraard ook altijd mogelijk! Maak hiervoor een bedrag over naar rekeningnummer NL35 INGB 0000 0951 29 t.n.v. Vogelopvang Utrecht te Utrecht. Geeft u dan a.u.b. als omschrijving aan dat het een eenmalige gift betreft. U kunt ook gebruik maken van de verschillende betalingsmogelijkheden op onze persoonlijke pagina van geef.nl

De Stichting Vogelopvang Utrecht is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Meld u aan als donateur:

DhrMevr

Voornaam en achternaam:

E-mail:

Woonplaats:

Straat en huisnummer:

Postcode:

IBAN nummer:

Mijn donatie (per jaar): €

Ik word donateur en machtig Stichting Vogelopvang Utrecht om via automatische incasso eenmaal per jaar het genoemde bedrag af te schrijven:

Sponsors
De Vogelopvang ook altijd op zoek naar mensen, bedrijven, instellingen en fondsen die bereid zijn nieuwe projecten ten behoeve van de Opvang te financieren.

Bij deze projecten gaat het meestal om grotere aanpassingen, zoals vervanging of vernieuwing van gebouwen en verblijven.
De Vogelopvang werkt in deze gevallen meestal met meerdere wat kleinere sponsors, die elk een gedeelte van het project financieren. De plannen en de begroting worden opgedeeld in concrete deelprojecten, waaruit elke sponsor zelf een keus kan maken. Sponsors kunnen zo de Vogelopvang op maat steunen en bovendien weet elke sponsor op deze manier precies wat er met zijn of haar geld gebeurt. Heeft u interesse om de Vogelopvang te sponsoren? Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer!

Bijdragen door fondsen in 2015
De Vogelopvang maakt dankbaar gebruik van bijdragen door fondsen

die zorgen voor een betere opvang van vogels. Met de financiële ondersteuning die we in 2015 ontvingen van de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming, de Manders-Brada Stichting, de Moyra Stava-Morena Stichting en het Dinamo Fonds hebben we onder meer een microscoop voor medisch onderzoek, een warmteblower voor het warm krijgen van onderkoelde en natte vogels, transportkisten en vooral veel kleine benodigdheden kunnen aanschaffen die hard aan vervanging toe waren. We kunnen eindelijk een goede wasmachine en droger aanschaffen die bestand zijn tegen de kilo’s vuile was die we vooral in de zomer draaien met de vele jonge vogels. Hoe vaak we niet met een kapotte wasmachine hebben gezeten. Ook konden we beter voedsel aanschaffen waardoor de vogels veel eerder opknappen. Alle fondsen ontzettend bedankt!