ANBI

De Stichting Vogelopvang Utrecht is een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

30-6-2020

Stichting Vogelopvang Utrecht
Rotsoord 24a
3523CL Utrecht
RISN: 8041 104682

Bestuursleden:
Al onze bestuursleden werken onbezoldigd: zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het Bestuur bestaat  uit de volgende leden:

J. (Jaap) van Dijk, Voorzitter
W.A.G. (Ineke) Kok, penningmeester
M. (Marieke) van Biemen, algemeen bestuurslid